Splošni pogoji Facebook nagradne igre

20. april 2014 ob 11:420

SPLOŠNI POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE

(Lajkaj in osvoji iglični valjček)

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Rok Gričnik s.p., Vodovodna ulica 18, 2352 Selnica ob Dravi (v nadaljevanju organizator)

Nagradna igra poteka od 20.4.2014 do

vključno 10.5.2014. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

 

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s

stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v

nagradni igri mora udeleženec klikniti gumb “Všeč mi je/Like” na profilu Beauty Roller

na Facebook-u.  Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator

ne zaračunava.  Obvestilo o

morebitni nagradi bo udeleženec prejel kot zasebno sporočilo na svojem Facebook

profilu. Za prevzem nagrade veljajo določila navedena v 5. točki Splošnih

pogojev nagradne igre. »V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge

osebe, ki opravljajo delo v podjetju organizatorja,  ter njihovi

ožji družinski člani.«

 

3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 20.4.2014

do vključno 10.5.2014. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik

sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Po zaključku nagradne igre

bo organizator dne 10.5.2014 izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejel iglični valjček s 540 iglicami.

Organizator si pridržuje pravico do

dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre.

 

4. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje nagrad bo potekalo 10.5.2014 na

naslovu organizatorja. Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščeni po zasebnem

sporočilu na Facebooku, podan ob zaključku nagradne igre in na Beauty Roller

Facebook profilu. Organizator si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na

zidu/wall svojega Facebook profila tudi označi/tag-a.

 

5. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti na

naslov, ki ga bo sporočil.

 

6. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju

kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in

obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih

uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št.

86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku

nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za

namene obveščanja o nagradnem natečaju. Organizator se zavezuje, da podatkov ne

bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne

igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda,

prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih

podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.  S sodelovanjem

v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko podjetje Rok Gričnik s.p.

pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko pošte in

elektronske pošte.  Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in

varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

7. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico

sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali

vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo

organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu.

 

Selnica ob Dravi, dne 20.4.2014

 

Rok Gričnik s.p.